Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

03 kwietnia 2019 r. uczniowie klasy 2 mp Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie, którzy realizują naukę fizyki na poziomie rozszerzonym, uczestniczyli w kolejnych zajęciach laboratoryjnych z fizyki.

Zajęcia odbyły się w pracowni fizycznej Wydziału Energetyki Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie. W czasie zajęć uczniowie wyznaczali przyspieszenie ziemskie za pomocą wahadła rewersyjnego, oraz długości i prędkość fali dźwiękowej w powietrzu przy pomocy interferometru Quinckiego. Zajęcia prowadził dr S. Jerzyniak, który tak jak wcześniej bardzo wysoko ocenił teoretyczne przygotowanie uczniów do zajęć i ich zaangażowanie podczas wykonywania pomiarów.

zdjęcia i materiały: facebook.com/losulechow