Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie biorą udział w zajęciach "Sztuka debatowania: tajniki debaty oksfordzkiej i podstawy warsztatu profesjonalnego mówcy"

W dniu wczorajszym młodzież liceum wraz z opiekunami miała możliwość uczestniczyć w zajęciach "Sztuka debatowania: tajniki debaty oksfordzkiej i podstawy warsztatu profesjonalnego mówcy", organizowanych przez Punkt Informacji Europejskiej i Uniwersytet Zielonogórski. Była to dobra okazja do poznania tajników budowania tez i argumentów oraz celów debaty. Ważnym elementem zajęć była również możliwość ćwiczenia i sprawdzenia siebie w przemówieniu, sposobie prowadzenia rozmowy, czy stylu perswazji.

zdjęcia i materiały: facebook.com/losulechow