Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

Wczoraj, tj. 09.04.2019 r., w 5 Lubuskim Pułku Artylerii, w Sulechowie odbyło się szkolenie z zakresu współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC). Wiodącym tematem spotkania było omówienie zasad współpracy jednostki wojskowej z administracją samorządową i innymi partnerami społecznymi. W ramach szkolenia grupa zapoznała się z tradycją jednostki wojskowej oraz sprzętem i uzbrojeniem.


1000 Znaków do wykorzystania