Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Przewodniczący Rady zwołał VII sesję Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Posiedzenie odbędzie się w dniu 16 maja 2019 roku o godz. 13:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53

Porządek obrad:

 1. Otwarcie VII Sesji Rady Powiatu.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołów nr V.2019 i VI.2019.
 4. Informacja Starosty Zielonogórskiego o działalności zarządu w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Wnioski i zapytania Burmistrzów, Wójtów i Przewodniczących Rad Miast i Gmin.
 7. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje
  i zapytania.
 8. Informacja Roczna Państwowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Zielonej Górze.
 9. Informacja Roczna Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze za 2018 rok.

10. Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze o Stanie Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego w 2018 r.

11. Informacja w zakresie podejmowanych działań z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz działań organizacyjno-zarządczych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze w okresie 2018 r.

12. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Zielonogórskiego na 2018 rok

13. Wolne wnioski.

14. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)    nadania honorowego wyróżnienia Zasłużony dla Powiatu Zielonogórskiego, (druk 42);

2)    nadania honorowego wyróżnienia Zasłużony dla Powiatu Zielonogórskiego, (druk 43);

3)    zawarcia porozumienia z gminą Czerwieńsk dotyczące założenia i prowadzenia przez Gminę Czerwieńsk technikum, (druk 44);

4)    zmiany uchwały w sprawie w sprawie określenia zasad oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których powiat zielonogórski jest podmiotem tworzącym, (druk 45);

5)    wieloletniej prognozy finansowej powiatu lata 2019-2025, (druk 46);

6)    zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, (druk 47);

7)    zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”; (druk 48);

 1. Odpowiedzi na wolne wnioski radnych.
 2. Zamknięcie VII Sesji Rady Powiatu.

 

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego

                                 Edwin Łazicki


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.