Prezydent Miasta Zielona Góra, Janusz Kubicki, Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych - Dyrektor Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych, Wioleta Haręźlak oraz Miejska Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych serdecznie zapraszają na obchody "Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych" w dniu 16 maja br. godz. 12.00-14.00 na Deptaku przy Ratuszu Miasta Zielona Góra. 

 

 

 

Program imprezy:

 

godz.  11.30. –  spotkanie uczestników imprezy przy pomniku „Bachusa” (skrzyżowanie ul. Żeromskiego z Kupiecką)

 

godz. 11:45-12:00 – Przemarsz osób niepełnosprawnych i opiekunów wraz z osobami działającymi na ich rzecz (od ul. Żeromskiego do sceny pod  Ratuszem). Wejście na deptak przy akompaniamencie orkiestry dętej z Zespołu Szkół Budowlanych

 

godz.12.00 – Powitanie uczestników przez Pana Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego. Wypuszczenie gołębi.

 

godz.12.15 –  „Bijemy rekord Polski”

 

godz.12.40. –  gry, zabawy integracyjne tańce integracyjne prowadzone przez „Krzywego”, Marcina – „Bachusa” oraz wolontariuszy z Zespołu Szkół Placówek Kształcenia Zawodowego oraz Zespołu Edukacyjnego nr 2

 

godz. 13.00 – 14.00 Dyskoteka z Bachusem przy Ratuszu  (ZOK)

 

14.00 – zakończenie

 

 

Oprócz w/w występów w trakcie imprezy zorganizowane będą stoiska Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, innych ośrodków, przy których będzie otrzymać informacje, prowadzone przez między innymi:

ZUS, NFZ, PFRON otwarte dla mieszkańców od godz.11.30.

 

Zakończenie imprezy około godz.14.00.

 

Dodatkowo podczas imprezy Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” będzie drukowało pamiątkową gazetkę.