Adres:

Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie
Drzonów 54
66-008 Świdnica

Więcej informacji na stronie:

http://www.muzeum.drzonow.eu/