Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

Wczoraj tj. 21.05.2019 r. Powiat Zielonogórski otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 435.125, 00 zł.