Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki na IX Sesji Rady Miasta Zielona Góra przedstawił Raport o stanie miasta Zielona Góra w 2018 roku. W dalszej części artykułu cały raport oraz filmy video.
 
 
 
 
 


Załączniki