Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

W najbliższy piątek tj. 31.05.2019 r. oddana zostanie do ruchu ul. Herberta (tzw. Trasa Aglomeracyjna) na odcinku od ul. Zjednoczenia do ul. Stefana Batorego, a także ul. Dworcowa na odcinku od ul. Batorego do ul. Ułańskiej. Uruchomienie przedmiotowej drogi spowoduje zmianę pierwszeństwa przejazdu na przecięciu ul. Herberta z ul. Dąbrowskiego (ulica Dąbrowskiego stanie się drogą podporządkowaną, z której będzie można wyjechać na ul. Herberta tylko w prawo), a także przywrócenie pierwszeństwa przejazdu przez ul. Kupiecką/Batorego na skrzyżowaniu z ul. Dąbrowskiego (powrót do organizacji ruchu sprzed okresu budowy). Departament Zarządzania Drogami Urzędu Miasta prosi o bezpieczną jazdę i zwracanie uwagi na nowe oznakowanie.