Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

24 maja 2019 r. Powiat Zielonogórski podpisał umowę z Wojewodą Lubuskim dotyczącą udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów  prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Program realizowany będzie do końca roku kalendarzowego, a całkowita wartość zadania wynosi 8.100 zł, w tym:

-        6.480 zł – dotacja celowa z budżetu państwa,

-        1.620 zł – wkład własny Powiatu Zielonogórskiego.

Środki finansowe przeznaczone będą na zakup nowości wydawniczych (niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych przez:

-        Szkolę Podstawową Specjalną w Wojnowie przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Leczniczym dla Dzieci – w wysokości 3.100 zł,

-        Zespół Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich w Zaborze przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży – w wysokości 5.000 zł.

W ramach programu szkoły podejmą współpracę z bibliotekami publicznymi oraz biblioteką pedagogiczną, a także zrealizują szereg projektów edukacyjnych, konkursów i innych wydarzeń czytelniczych.

Przystąpienie szkół do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” zwiększy atrakcyjność oferty biblioteki szkolnej oraz umożliwi lepszy dostęp do interesujących nowości wydawniczych.

 

 

W 2018 r. w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku zakupił 168 książek na kwotę 3.100 złotych.

Więcej informacji:

http://powiat-zielonogorski.pl/pl/Powiat/Aktualnosci/Rzadowy-program-Narodowy-Program-Rozwoju-Czytelnictwa-w-Mlodziezowym-Osrodku-Socjoterapii-im.-Ireny-Sendlerowej-w-Przytoku

https://mos-przytok.edupage.org/text/?text=text/text3&subpage=7