Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

Informujemy, że nabór (składanie dokumentów) kandydatów na ławników w Urzędzie Miasta Zielona Góra odbywa się w dniach 3 czerwca-30 czerwca 2019 r. Kandydatów na ławników sądowych można zgłaszać w Biurze Obsługi Interesanta - na stanowisku Informacji ogólnej - parter, w budynku Urzędu przy ul. Podgórnej 22 w godzinach pracy urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2019 r.
 
 
 
Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego z dnia 31 maja 2019 r. Rada Miasta Zielona Góra wybierze 73 ławników do Sądu Okręgowego (w tym: 3 do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) oraz 47 do Sądu Rejonowego, (w tym: 22 do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych).
 

Szczegółowe Informacje, wzory dokumentów:

- Biuro Obsługi Interesanta tel. +48 68 4564 833

- Biuletyn Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.zielonagora.pl/procedury/3/271/Lawnicy_sadowi/