Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

Po raz kolejny sami możemy zadecydować na jakie inwestycje przeznaczyć pieniądze z budżetu obywatelskiego. Do podziału jest 6,5 mln zł.

 

 

 

 

 

 

Formularz można złożyć w Urzędzie Miasta Zielona Góra -  ul. Podgórna 22, Zielona Góra w Biurze Obsługi Interesantów (parter) w godzinach funkcjonowania lub w siedzibie Biura Analiz i Rozwoju Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Aleja Niepodległości 13 albo za pomocą poczty elektronicznej na adres bo@um.zielona-gora.pl pod warunkiem, iż formularz będzie stanowił skan oryginalnego dokumentu.

 

HARMONOGRAM

ZIELONOGÓRSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2020

 

10.06.2019 – 23.06.2019 zgłaszanie projektów

24.06.2019 – 07.07.2019 ocena zgłoszonych projektów

08.07.2019 – 16.07.2019 uzupełniania wniosków nie spełniających wymogów formalnych

19.07.2019 ogłoszenie listy zgłoszonych projektów

22.07.2019 – 30.07.2019 – tryb odwoławczy

31.07.2019 – 08.08.2019 – decyzje Prezydenta Miasta ws. odrzuconych projektów

09.08.2019 – ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do głosowania

12.08.2019 – 25.08.2019 – głosowanie

do 15.09.2019 – ogłoszenie listy zwycięskich projektów