Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, w związku z wystąpieniem zakażeń wywołanych pałeczką Klebsiella pneumoniae wytwarzających karbapenemazy typu NDM informuje, że zostały podjęte odpowiednie działania sanitarno-epidemiczne w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się zakażenia.Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze codziennie monitoruje i kontroluje sytuację epidemiczną w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Wystąpienie bakterii w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze nie stanowi dla miasta i jego mieszkańców zagrożenia i nie nosi znamion epidemii.