DECOR R. Stasiński, M. Prządka , ul Mostowa 12c/1 ,64-360 Zbąszyn informuje o konieczności zamknięcia odcinka drogi powiatowej nr 1198F w m. Górzykowo dla ruchu pojazdów w dniach 19.08.2019r. – 14.09.2019r. w związku z koniecznością wykonania modernizacji nawierzchni poprzez ułożenie płyt betonowych w dwóch etapach na odcinku o łącznej długości ok.550mb. Na drodze powiatowej zostaną ustawione znaki  B-1 D-4a , F-5 oraz zapory U-20b zgodnie zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu na czas wykonywania robót.