Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

Zielonogórscy policjanci ruchu drogowego włączyli się do prowadzonych dzisiaj ogólnopolskich działań „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Podczas dzisiejszej służby mundurowi zwrócą szczególną uwagę na sposób zachowanie kierujących samochodami w stosunku do pieszych, rowerzystów, motorowerzystów i motocyklistów. W mieście na głównych ulicach pojawi się więcej policyjnych patroli, które będą czuwać nad bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego.

Ogólnopolskie działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, mają na celu zwrócenie uwagi zarówno pieszych jak i kierujących na poprawę bezpieczeństwa osób poruszających się po drogach, w szczególności pieszych i rowerzystów. Z obserwacji policjantów wynika, że kierujący samochodami nie zawsze ustępują pierwszeństwa pieszym czy kierującym jednośladami. Aby zapobiec potrąceniom pieszych czy wypadkom z udziałem jednośladów zielonogórscy policjanci patrolować będą dzisiaj ulice miasta i sprawdzać przestrzeganie przepisów przez pieszych, kierujących pojazdami mechanicznymi, rowerami, a także innymi jednośladami.

Policjanci zwrócą uwagą na takie wykroczenia jak przekraczanie dozwolonej prędkości, w szczególności przed i na przejściach dla pieszych, wyprzedzanie na przejściach dla pieszych,  nieustąpienie pierwszeństwa pieszym i inne wykroczenia popełniane w stosunku do osób pieszych. Jednakże również piesi muszą liczyć się z konsekwencjami w przypadku popełnienia wykroczeń w ruchu drogowym, np. przechodzenia w miejscach niedozwolonych czy na czerwonym świetle.

Mundurowi będą także zwracać uwagę na parkowanie na chodnikach, w strefach zamieszkania, ponieważ  otrzymują bardzo wiele zgłoszeń on tym, że kierujący blokują przejazdy, wyjazdy, utrudniają lub czasem wręcz uniemożliwiają pieszym poruszanie się. Najwięcej takich zgłoszeń mieszkańcy przekazują Policji za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie internetowo wskazują miejsca, w których kierujący łamią przepisy.

Policjanci będą konsekwentni wobec osób naruszających przepisy Ustawy prawo o ruchu drogowym, narażających innych uczestników ruchu. Na pewno jak zwykle surowego traktowania mogą się spodziewać nietrzeźwi kierujący. Mundurowi będą obserwować skrzyżowania, przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe i główne ciągi komunikacyjne, wszystkie te miejsca gdzie najczęściej dochodzi do potrąceń.

Ponadto policjanci przypomną o akcji „Patrz i słuchaj”, poprzez którą chcą uświadomić pieszym jak ważne jest nie tylko obserwowanie tego co dzieje się wokół nich, ale także słuchanie. Niestety piesi często wchodzą na jezdnię ze słuchawkami na uszach słuchając głośnej muzyki lub korzystając z telefonów komórkowych, a to wszystko sprawia, że nie są wystarczająco ostrożni w ruchu ulicznym. Poprzez swoje działania policjanci przypominają o zachowaniu ostrożności na drogach zarówno kierującym jak i pieszym.

Niestety dzisiaj w godzinach porannych na ul. Dekoracyjnej doszło do wypadku drogowego na przejściu dla pieszych. Kierujący hondą jadący ul. Zjednoczenia skręcając w lewo w ul. Dekoracyjną nie ustąpił pierwszeństwa pieszej znajdującej się na przejściu i ją potrącił. Kobieta z urazem głowy trafiła do szpitala. Mężczyzna odpowie za spowodowanie wypadku drogowego. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności.