Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa zaprasza wszystkich chętnych do udziału w Międzynarodowym Plenerze Malarskim.

Plener ma charakter otwarty, którego celem jest umożliwienie kontaktu mieszkańców regionu lubuskiego ze sztuką i jej twórcami. W programie artystycznych działań przewidziano również warsztaty malarskie dla wszystkich chętnych interesujących się malarstwem oraz pasjonatów w różnym wieku, których serdecznie zapraszamy.

Harmonogram:

-  15 września 2019 w godzinach od 1100- 1600 w Muzeum Etnograficznym w Ochli przy chacie z Lisowa

-  16 września 2019 w godzinach od 1100- 1500 w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze

-  17 września 2019 w godzinach od 1100- 1600 w Muzeum Etnograficznym w Ochli przy chacie z Lisowa

-  18 września 2019 w godzinach od 1400- 1800  przy Pracowni Rękodzielniczej Jacka Cipory w Trzebiechowie, przy ul. Ptasiej 7

Jest to zadanie publiczne współfinansowane ze środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.