W niedzielę /15.09./ zakończyło się kolejne Winobranie. Nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników czuwali zielonogórscy policjanci wspierani mundurowymi z innych powiatów województwa lubuskiego i słuchaczami Szkoły Policji w Katowicach. Tegoroczne Winobranie było jednym z najspokojniejszych w ciągu ostatnich kilku lat i podobnie jak w poprzednich latach, policjanci najczęściej interweniowali w przypadku zakłócenie ładu i porządku publicznego lub zakłócenia ciszy nocnej, a także spożywania alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi.

            Jak co roku podczas Winobrania policjanci mieli bardzo dużo pracy. Codziennie nad bezpieczeństwem uczestników imprez winobraniowych czuwało ok. 100 policjantów, a podczas weekendów policyjnych patroli było jeszcze więcej. W tym roku zielonogórskich policjantów wspomagali słuchacze Szkoły Policji w Katowicach. Młodzi policjanci mieli zaplanowane patrole w porze nocnej i odbywali je wspólnie z zielonogórskimi policjantami służby patrolowej i ruchu drogowego.

            Słuchacze ze Szkoły Policji w Katowicach byli ogromnym wsparciem dla zielonogórskich mundurowych, ale tak duża ilość służb nie byłaby możliwa gdyby nie wsparcie  innych jednostek Policji województwa lubuskiego: Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji i Wydziału Konwojowego oraz kilku komend powiatowych w Nowej Soli, Świebodzinie, Krośnie Odrzańskim, Międzyrzeczu, Wschowie, Żarach i Żaganiu.  

            Ponadto podczas Winobrania zielonogórscy policjanci ruchu drogowego przeprowadzili działania pn. „Trzeźwy kierowca”, podczas których codziennie kontrolowali stan trzeźwości kierujących na wybranych ulicach i w różnych miejscach miasta. Nowością tegorocznych obchodów były częste kontrole stanu trzeźwości rowerzystów, które były skutkiem zgłoszeń wpływających do zielonogórskich policjantów.

            Tegoroczne Winobranie przebiegało spokojnie i w ocenie policjantów było jednym z najbezpieczniejszych w ciągu ostatnich kilku lat.

            Jak co roku najwięcej pracy policjanci ,mieli n w weekendy, wtedy to także w zabezpieczeniu jarmarku winobraniowego i imprez towarzyszących brała udział największa liczb policjantów. Natomiast podczas całego Winobrania policjanci zatrzymali 24 sprawców przestępstw na tzw. gorącym uczynku – byli to głównie nietrzeźwi kierujący oraz osoby posiadające narkotyki.

 

 

Podsumowanie policyjnych działań w czasie „Dni Zielonej Góry”
(dane dotyczą służb zabezpieczających Winobranie)

7 - 15 września 2019 r.

 

sprawcy przestępstw zatrzymani „na gorącym uczynku”    -  24

zatrzymane osoby poszukiwane                                            -  17

zatrzymane osoby nietrzeźwe:                                              -  67    

ujawniono wykroczeń:                                                          -  619

            - sporządzono wnioski o ukaranie do sądu               -  71

            - sporządzono  mandatów karnych                           - 216

           

           

przeprowadzone interwencje                                               -  723

osoby wylegitymowane                                                        -  1389

skontrolowane pojazdy                                                         -  194