Wojewoda Lubuski, Władysław Dajczak wręczył czek w ręce Mirosława Andrasiaka, Członka Zarządu Powiatu Zielonogórskiego na dofinansowanie zadań drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Dofinansowanie pozwoli na realizację zadań w strategii rozwoju Powiatu Zielonogórskiego:

- Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ul. Granicznej w Czerwieńsku (droga powiatowa 2302F)

- Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1024F na odcinku Bojadła – Bełcze

- Remont drogi powiatowej nr 118F w tym remont mostu w miejscowości Cigacice