Dn. 26 września br. w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5 odbyła się XII sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Edwin Łazicki. Po przyjęciu porządku obrad  Członek Zarządu Zielonogórskiego Mirosław Andrasiak oraz Przewodniczący Rady Powiatu Edwin Łazicki wypowiedzieli się na temat działań Zarządu i Przewodniczących Rady w okresie międzysesyjnym.

W dalszej części sesji zabrali głos radni Adam Jaskulski, Ryszard Górnicki, Marian Cygan, Jacek Gębicki, Dariusz Wróblewski i Aleksandra Szubert.

Skarbnik Powiatu Zielonogórskiego Edyta Dwojak przedstawiła projekty uchwał finansowych wraz autopoprawkami Zarządu Powiatu Zielonogórskiego.

Radni jednogłośnie podjęli następujące uchwały:

1)   zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu,

2)   zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,

3)   zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”

4)   udzielenia pomocy finansowej Gminie Babimost,

5)   udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Babimost