Dn. 9 października br. w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5 odbyła się XIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Zielonogórskiego.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Edwin Łazicki, dziękując posłowi Jerzemu Maternie za pozyskanie finansów na remont mostu w Cigacicach. Po przyjęciu uchwały budżetowej, głos zabrał prezydent miasta Zielona Góra, Janusz Kubicki oraz wiceburmistrz miasta Sulechów Marcin Górzny .

Radni jednogłośnie podjęli następujące uchwały:

1)współdziałania Powiatu Zielonogórskiego z Miastem Zielona Góra w celu realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1187F na odc. od km 3+702 do km 4+188, w tym remont mostu w m. Cigacice w km 3+887 (dawniej km 3+650)”

2)zmiany Uchwały Nr XXXVIII/343/2014 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie przekazania Miastu Zielona Góra realizacji zadań własnych powiatu,

3)wieloletniej prognozy finansowej powiatu lata 2019-2025

4)zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

5)stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Sulechowie

6)stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich w Zaborze przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży

7)stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie

8)stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum im. gen. Władysława Sikorskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie w pięcioletnie Technikum im. gen. Władysława Sikorskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

9)stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

10)stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich w Zaborze przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Zespole Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich w Zaborze przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży