Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

16.10.2019 r., w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przytoku odbyło się szkolenie obronne prowadzone przez przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze oraz przedstawiciela Sztabu Wojewódzkiego w Zielonej Górze.

Przedstawione zostały zagadnienia z zakresu organizacji i funkcjonowania systemu obronnego państwa, międzynarodowych i wewnętrznych uwarunkowań bezpieczeństwa państwa, procesów integracyjnych z międzynarodowymi strukturami bezpieczeństwa.

Zaprezentowano również podstawowe zasady funkcjonowania Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i innych międzynarodowych organizacji bezpieczeństwa.