Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

Na podstawie :

Uchwały Nr XLII 341/10 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

ZARZĄD POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Zielonogórskiego i na stronie internetowej Powiatu Zielonogórskiego w dziale –  ochrona zdrowia, a także do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze -  pokój 210, projekt Uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie, wynikający  ze zmiany treści załącznika  do uchwały w części  stanowiącej Schemat Organizacyjny SP ZOZ w Sulechowie dotyczącej określenia „Zespół Poradni w Sulechowie”, który to zapis otrzymuje brzmienie „ Zespół Poradni Specjalistycznych”. Do udziału w konsultacjach uprawnione są następujące podmioty:

  1. Organizacje pozarządowe.
  2. Podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Konsultacje przeprowadza się na terenie Powiatu Zielonogórskiego w terminie od dnia 22.10.2019 r. do 29.10.2019 r. Zapraszamy do zapoznania się z projektem dokumentów oraz zgłaszania uwag, opinii i wniosków. Korespondencję prosimy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze, 65-057 Zielona Góra , ul. Podgórna 5 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pliki do pobrania w załącznikach poniżej.