Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

10 listopada stowarzyszenia Nasze Zatonie organizuje spotkanie poświęcone tematyce Kresów.

Poniżej najważniejsze punkty programu:

1. Zostanie wyświetlony film KRESY. Komentarz do filmu Dariusz Chajewski – współscenarzysta. Film przeznaczony jest dla widza od 16 roku życia.

2. Przedstawione zostaną wspomnienia „naszych” kresowiaków spisane podczas wywiadów udzielonych Dorocie Politowskiej.

3. Przy wieczornej herbatce zaprosimy do rozmów na przedstawione wyżej tematy.

Data: 10 listopada 2019r

Godzina: 17.00

Miejsce: świetlica w Zatoniu

1. Zostanie wyświetlony film KRESY. Komentarz do filmu Dariusz Chajewski – współscenarzysta. Film przeznaczony jest dla widza od 16 roku życia.

2. Przedstawione zostaną wspomnienia „naszych” kresowiaków spisane podczas wywiadów udzielonych Dorocie Politowskiej.

3. Przy wieczornej herbatce zaprosimy do rozmów na przedstawione wyżej tematy.