W dniu 25 lutego 2020r.  od godz. 900 do godz. 1300, w auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, ul. Piaskowa 53, odbędą się X Powiatowe Targi Edukacji i Pracy pod patronatem Starosty Zielonogórskiego,  na które serdecznie

z a p r a s z a my

Udział w targach zapowiedzieli wystawcy z całego kraju. Targi są doskonałą okazją do poznania ofert pracy firm oraz możliwości studiowania.  

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,  działanie 8.4. Dofinansowanie jakości kształcenia zawodowego, poddziałanie 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Poniżej w załączeniu lista wystawców oraz program Targów.