Dnia 13 lutego 2020 roku o godz. 12:00, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  (warsztaty szkolne) w Sulechowie, przy ul. Piaskowej 53 odbyła się XVII Sesja Rady Powiatu.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Edwin Łazicki przedstawiając porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

Następnie uroczyście wręczono nagrody i stypendia za osiągnięcia i wysokie wyniki sportowe.

Jednogłośnie przyjęto Protokół nr XV.2019 i XVI.2019.  

Starosta Zielonogórski Krzysztof Romankiewicz przedstawił działania Zarządu,
a przewodniczący Rady Powiatu Edwin Łazicki, przedstawił działania podjęte
w okresie międzysesyjnym.

Następnie podjęto następujące uchwały:

1)  zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany granic Gminy Świdnica naruszającej granice Powiatu Zielonogórskiego, (druk 123);

2)  rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego, (druk 124);

3)  wieloletniej prognozy finansowej powiatu lata, (druk 127);

4)  zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, (druk 126);

5)  zmiany w „Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022”, (druk 125);

6)  podjęcia partnerskiej współpracy pomiędzy Powiatem Zielonogórskim a Komitetem Wykonawczym ATU Gagauzji w Republice Mołdawii, (druk 128);

 

 

Powyższe uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

 

Zamknięto XVII Sesję Rady Powiatu.