Ogromna pomoc płynie ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie