Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

Na podstawie § 15 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz.U. poz.1066, 1161 i 1182) informuję, że Urząd Miasta Zielona Góra realizuje wszystkie zadania publiczne i pracuje w normalnych godzinach pracy - przy zachowaniu środków ochrony osobistej. Ograniczenia w obsłudze są wskazane w pkt 1-5. Zalecane jest nadal umawianie się telefonicznie na wizytę w Urzędzie oraz załatwianie spraw za pośrednictwem ePUAP lub poczty elektronicznej.
 
 
Ze względu na sytuację epidemiczną ograniczenia w obsłudze Mieszkańców dotyczą:

1)   realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Dobry start” w okresie zasiłkowym 2020/2021; od dnia 1 sierpnia 2020 r. do 30 września 2020 r. wprowadza się ograniczony dostęp do budynku przy ul. Długiej 13; szczegółowe informacje w załączniku nr 1 do ogłoszenia;

2)   realizacji zadań w zakresie rejestracji pojazdów oraz uprawnień do kierowania pojazdami następuje po wcześniejszym umówieniu; szczegółowe informacje w załączniku nr 2 do ogłoszenia;

3)   realizacji zadań w zakresie użytkowania wieczystego, spraw budowlanych, wydawania map i załatwiania spraw geodezyjnych, wydawania zaświadczeń i wypisów i wyrysów z planu, kart wędkarskich, warunków zabudowy, ochrony środowiska, spraw rolnych itp. wymagających uzyskania informacji, zapoznania z dokumentacją, podpisania lub odbioru dokumentu jest realizowana po wcześniejszym umówieniu; szczegółowe informacje w załączniku nr 3 do ogłoszenia;

4)   Urzędu Stanu Cywilnego, który załatwia sprawy po wcześniejszym umówieniu; szczegółowe informacje w załączniku nr 4 do ogłoszenia;

5)   Miejskiego Rzecznika Konsumentów, który przyjmuje konsumentów wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym kontakcie i umówieniu się; porady konsumenckie udzielane są przede wszystkim telefonicznie i emailowo; szczegółowe informacje w załączniku nr 5 do ogłoszenia.

 

 

Przypominamy, że na terenie budynków Urzędu Miasta

obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa.