Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

W dniu 1 sierpnia 2020 r. o godz. 16.45 na Nekropoli Zielonogórskiej przy obelisku poświęconym Żołnierzom Armii Krajowej i Szarych Szeregów odbędzie się uroczystość z okazji 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
 
 
 
 
W programie uroczystości przewiduje się: 

- 16.45 - zbiórka uczestników uroczystości przy obelisku,

- 16.45-17.00 -  wspólne śpiewanie piosenek powstańczych,

- 17.00 - sygnał  z syreny alarmowej ogłaszający symbolicznie godzinę „W”,

- 17.01 -17.25 -  program przygotowany przez harcerzy oraz wystąpienia okolicznościowe,

- 17.25-17.30 -  składanie wiązanek kwiatów przed obeliskiem. 

       

Uroczystość organizuje Hufiec Zielona Góra ZHP przy współudziale Prezydenta Miasta Zielona Góra.

Organizatorzy zapraszają kombatantów, młodzież i mieszkańców miasta do udziału w uroczystości.
 
 
W dniu 01 sierpnia 2020r. o godz.1700 dla upamiętnienia 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego będą uruchomione na terenie miasta Zielona Góra syreny alarmowe gdzie nadany będzie ciągły  dźwięk syren trwający 1 minutę.