Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

21 lipca na remontowanym moście w Cigacicach odbyło się zebranie Zarządu Powiatu Zielonogórskiego.

Zebranie dotyczyło trwającego remontu wraz z wizją lokalną postępu prac. Inżynier oprowadził przedstawicieli inwestora po terenie budowy oraz przedstawił szczegółowo działania, które dotychczasowo zostały podjęte przez wykonawcę.

Poniższa galeria przedstawia stan mostu w Cigacicach na dzień 21 lipca 2020 r. Zainteresowani historią mogą zobaczyć także ślady walk z czasów II Wojny Światowej, które odcisnęły się trwale na konstrukcji mostu – wbity odłamek, wgłębienia i zadrapania po uderzeniach pocisków.