Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

W dniu 22.07.2020 r., w Gminnym Ośrodku kultury, w Bojadłach zebrały się dwie komisje oceniające w konkursach literackim i plastycznym pn: „Jan Paweł II w Oczach Mieszkańców Powiatu Zielonogórskiego” .

W konkursie literackim zostali wyłonieni zwycięzcy oraz wyróżnieni:

1. Wiekowa kat. I szkoła podstawowa:

- I miejsce – Natan Gąsior

- II miejsce – Julia Malinowska

 

2. Wiekowa kat. III dorośli:

- I miejsce – Renata Tomaszewska

- II miejsce – Maria Kępińska

- III miejsce – Maria Sadek

 

3. Wyróżnieni w kat. III dorośli:

- Jan Kożuchowski

- Anna Posłuszna

 

W konkursie plastycznym zostali wyłonieni zwycięzcy oraz wyróżnieni:

1. Wiekowa kat. I szkoła podstawowa:

- I miejsce ex aequo – Zofia Posłuszna, Agata Stefańczyk

- II miejsce ex aequo – Alicja Korba, Martyna Brembor

- III miejsce Sara Leśniak

 

2. Wiekowa kat. III dorośli:

- I miejsce – Bożena Wołek

- II miejsce – Stanisława Brambor

- III miejsce ex aequo – Jadwiga Wajsberg, Anna Szkielniuk.

 

3. Wyróżnieni w kat. III dorośli:

- Teresa Krajewska – Grzelka

- Barbara Piwowar

 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Nagrodzeni zostaną poinformowani o sposobie odbioru nagród telefonicznie.