Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

Zielonogórscy policjanci niemal codziennie zatrzymują osoby posiadające narkotyki czy osoby kierujące pojazdami pod wpływem narkotyków. W ciągu ostatnich kilku dni 4 osoby usłyszały zarzuty przestępstw narkotykowych, dwóch mężczyzn prokurator oddał pod policyjny dozór.

Wszyscy policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze wśród codziennych zadań do służby mają jedno szczególne - ukierunkowane na ujawnianie osób posiadających i udzielających środki odurzające. Policjanci z Wydziału ds. Przestępczości Narkotykowej instruują policjantów z innych służb na co należy zwracać uwagę, jak mogą wyglądać środki odurzające, które zachowania legitymowanych powinny wzbudzić podejrzenia. Efektem wyczulenia policjantów na problem narkotykowej przestępczości jest zatrzymywanie w każdym tygodniu osób posiadających lub udzielających środki odurzające.
Także policjanci ruchu drogowego wyczuleni są na problem kierujących pod wpływem narkotyków. W czasie codziennych służb od 2009 roku mają do dyspozycji  analizator narkotykowy DrugTest 5000 wykrywający 6 rodzajów narkotyków i środków narkotycznych. Wykrywa między innymi: marihuanę, amfetaminę, kokainę, opiaty, benzodiazepiny, pochodne metaamfetaminy. Dzięki temu urządzeniu patrole mogą szybko sprawdzić czy kierujący samochodem nie jest pod wpływem narkotyków. Do dyspozycji Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze zakupił to urządzenie Pełnomocnik Prezydenta Miasta Zielona Góra do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

W ciągu ostatnich 7 dni za przestępstwa narkotykowe zatrzymane zostały 4 osoby, w bardzo różnych sytuacjach. 30 grudnia w Świdnicy policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową zielonogórskiej komendy zatrzymali dwóch mężczyzn podróżujących samochodem Volkswagen Golf w kierunku miasta. Okazało się, że jeden z mężczyzn, 34 letni zielonogórzanin miał przy sobie kilka woreczków strunowych z marihuaną i metaamfetaminą. Spędził noc w policyjnym areszcie i usłyszał zarzut posiadania środków odurzających. Drugi z mężczyzn przesłuchany  został w charakterze świadka.

Następnego dnia policjanci Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, podczas służby w Zielonej Górze zatrzymali do kontroli Audi A4. Okazało się, że kierujący nim 24-letni zielonogórzanin jest pod wpływem narkotyków. Zarówno on, jak i 21-letni pasażer mieli przy sobie amfetaminę i marihuanę. Zostali zatrzymani w policyjnym areszcie, usłyszeli zarzuty popełnionych przestępstw i decyzją Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze zostali oddani pod dozór Policji.

1 stycznia podczas interwencji domowej w Nowogrodzie Bobrzańskim policjanci Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim zatrzymali mężczyznę, który posiadał w domu poukrywaną w różnych miejscach marihuanę. Także ten 33-latek spędził noc w policyjnym areszcie, a następnie usłyszał zarzut posiadania narkotyków.

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii w wybranych artykułach dotyczących odpowiedzialności karnej za posiadanie, udzielanie i sprzedaż narkotyków mówi:

  • „Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Jeżeli natomiast sprawca posiada znaczną ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5 (art.62 ust. 1 i 2).
  • „Kto, wbrew przepisom ustawy, udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia albo umożliwia ich użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Jeżeli sprawca udziela środka odurzającego lub substancji psychotropowej małoletniemu podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 (art. 58 ust. 1 i 2).
  • „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”. Jeżeli sprawca udziela środka odurzającego lub substancji psychotropowej małoletniemu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 (art. 59 ust. 1 i 2).

Prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków także jest przestępstwem określonym w artykule 178a § 1 kodeksu karnego: „Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Od wielu lat działania zielonogórskich policjantów ukierunkowane są w szczególności na zatrzymywanie dilerów narkotykowych, jednak osoby posiadające narkotyki również muszą liczyć się z poniesieniem konsekwencji zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Dlatego też z odpowiedzialnością karną za swoje czyny musi liczyć się każdy z zatrzymanych w ostatnich dniach mężczyzn, przy których policjanci ujawnili środki odurzające.