W Zielonej Górze o godzinie 12:15, na Placu majora Adama Lazarowicza odbyła się uroczystość złożenia kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym Żołnierzy Wyklętych.

W uroczystości udział wzięli Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, parlamentarzyści, Starosta Zielonogórski Krzysztof Romankiewicz, Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki, przedstawiciele rodzajów wojsk oraz służb mundurowych a także mieszkańcy i przedstawiciele instytucji, którzy przyszli uczcić pamięć Żołnierzy Wyklętych.