Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

Od dzisiaj obowiązują nowe przepisy dotyczące poprawy bezpieczeństwa pieszych na przejściach. Zielonogórscy policjanci prowadzą od rana działania „PIESZY”, w których będą zwracać szczególną uwagę na zachowania kierujących w rejonie przejść dla pieszych, jak również na zachowanie samych pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię.

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, również pieszych, jest jednym z priorytetów działania zielonogórskich policjantów. Od początku 2021 roku na drogach powiatu zielonogórskiego doszło do dwóch wypadków z udziałem pieszych, w 2 osoby doznały obrażeń ciała.

Zgodnie z nowymi regulacjami pieszy znajdujący się już na przejściu będzie miał pierwszeństwo przed każdym pojazdem, a pieszy dopiero na nie wchodzący – pierwszeństwo przed każdym pojazdem z wyjątkiem tramwaju. Jednocześnie kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, będzie zobowiązany zachować szczególną ostrożność i zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego.

Co ważne - Ustawa wprowadza także zakaz używania telefonów lub innych urządzeń elektronicznych podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, torowisko lub przejście dla pieszych w sposób, który prowadzi do ograniczenia obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Zielonogórscy policjanci ruchu drogowego dzisiaj przez cały dzień w rożnych miejscach powiatu będą obecni w rejonach przejść dla pieszych.

Będą zwracać szczególną uwagę na zachowanie właściwej relacji kierujący – pieszy, reagując na popełniane wykroczenia:  

 • nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącego,
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy skręcaniu w drogę poprzeczną,
 • wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim,
 • omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
 • przekraczania dozwolonej prędkości w rejonie przejść dla pieszych,
 • niezatrzymania przed sygnalizatorem nadającym sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki do jazdy warunkowej, zwłaszcza w sytuacji, gdy na przejściu są piesi,
 • nieprawidłowego parkowania pojazdów w rejonie przejść dla pieszych, w szczególności jeżeli ograniczają widoczność pieszych,

Policjanci będą również reagować na wykroczenia popełniane przez pieszych, w szczególności te będące głównymi przyczynami wypadków:

 • wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi,
 • przekraczanie jezdni w miejscach niedozwolonych,
 • niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej,
 • chodzenie nieprawidłową stroną drogi,
 • w porze wieczorowo – nocnej kontrola używania elementów odblaskowych przez pieszych, ze szczególnym naciskiem na wydźwięk prewencyjny tych działań poprzez, o ile to możliwe, przekazywanie sprawcom tych wykroczeń elementów odblaskowych,
 • korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.