Bezpieczeństwo pieszych jest priorytetem dla zielonogórskich policjantów, bo jako tak zwani niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, podczas zdarzenia drogowego są narażeni na dużo poważniejsze konsekwencje niż np. kierujący samochodami - utratę zdrowia czy nawet życia. Wczoraj po raz kolejny policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w Zielonej Górze, prowadzili działania edukacyjne i prewencyjne „PIESZY”.

Wiemy jednak, że pomimo prowadzonych wielu działań edukacyjnych, wciąż są wśród nas kierujący, którzy nie zachowują szczególnej ostrożności w okolicach przejść dla pieszych. Wczorajsza policyjna akcja miała na celu przeciwdziałanie takim zachowaniom i edukowanie kierowców. Policjanci podczas działań prowadzonych w trosce o bezpieczeństwo pieszych mieli za zadanie nie tylko piętnować niewłaściwe zachowania kierujących i pieszych, ale także przypominać o tym jak obie te grupy powinny zachowywać się w sposób właściwy na drodze.

Od wczoraj (01.06) również obowiązują również nowe przepisy dotyczące przejść dla pieszych, zgodnie z nimi pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, za wyjątkiem tramwaju. Przed tramwajem pieszy będzie miał pierwszeństwo tylko, gdy znajduje się już na przejściu dla pieszych.

Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany:

  • zachować szczególną ostrożność,
  • zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

Bardzo ważne jest także właściwe zachowanie przed przejściem – nie wyprzedzamy i nie omijamy samochodu, który zatrzymał się aby przepuścić pieszego!

Nowe przepisy nie zwalniają również pieszego z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz korzystania z przejścia dla pieszych. W dalszym ciągu zabrania się także pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.

Bardzo ważną zmianą dla pieszego jest zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do  ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

We wczorajszych działaniach na terenie powiatu zielonogórskiego brało udział 40 policjantów. W monitorowaniu sytuacji na przejściach dla pieszych przez kilka godzin wykorzystywany był również policyjny dron, którego kamera bardzo wyraźnie rejestrowała zachowania zarówno kierujących jak i pieszych.

Policjanci ujawnili 29 wykroczeń popełnionych przez kierujących wobec pieszych – w tym jedno wyjątkowo niebezpieczne zachowanie – wyprzedzanie innego pojazdu na przejściu dla pieszych. 7 pieszych również zostało ukaranych mandatami – przechodzili przez jezdnię w niedozwolonym miejscu lub nie stosowali się do sygnalizacji świetlnej.