6 października (środa) w godzinach 12.00 – 14.00 kandydaci przygotowujący się do służby w Policji mogli pod okiem policyjnych instruktorów sprawdzić swoje przygotowanie do testu sprawności fizycznej. Kandydatki i kandydaci ćwiczyli z pełnym zaangażowaniem, a instruktorzy korygowali błędy i podpowiadali jak technicznie pokonać każdą z przeszkód. Do tej pory wszyscy kandydaci, którzy sprawdzili się na torze próbnym bez problemu zdawali egzaminy kwalifikacyjne

Wczoraj, 12 osób z różnych powiatów województwa lubuskiego przyjechało do Zielonej Góry, żeby pod czujnym okiem instruktorów z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji sprawdzić swoje przygotowanie do zaliczenia testu sprawnościowego na właściwym egzaminie. Każda spośród obecnych wczoraj na sali osób mogła wspólnie z policyjnymi instruktorami sprawdzić na czym polega test sprawności fizycznej i poćwiczyć pokonywanie toru przeszkód.  Kilka osób pojawiło się po raz pierwszy, ale są też kandydaci, którzy przychodzą na te zajęcia regularnie i obserwują progres swoich wyników. To bardzo cieszy instruktorów bo pokazuje wielką determinację kandydatów i chęć udowodnienia sobie, że dzięki regularnym ćwiczeniom oraz pomocy instruktorów mogą poprawić wyniki i zdobyć wymarzony zawód.               

Lubuscy policjanci poprzez możliwość sprawdzenia umiejętności chcą wspierać kandydatów na policjantów i pomagać im w poprawie swojej sprawności fizycznej. Takie spotkanie daje możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i sprawności, a instruktorzy chętnie podpowiedzą jak technicznie pokonywać przeszkody, aby zrobić to sprawie, szybko i zmieścić się w założonym czasie. Pokonanie toru przeszkód w czasie nie dłuższym niż 1 minuta 41 sekund, jest warunkiem zaliczenia etapu postępowania kwalifikacyjnego, który wraz z testem wiedzy jest przeprowadzany przez Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Lubuska Policja w trosce o jak najlepsze przygotowanie kandydatów organizuje cyklicznie spotkania z wyszkolonymi instruktorami Policji, którzy podczas zajęć demonstrują poszczególne elementy tego etapu kwalifikacyjnego i korygują popełniane błędy. Najbliższe spotkanie w Zielonej Górze odbędzie się 13 października 2021, środę w godzinach 12.00 – 14.00 na Hali Akrobatycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Urszuli 22. Zajęcia są bezpłatne.

Zapraszamy wszystkich chętnych!