Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

 
Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.