Policyjna klasa z Czerwieńska odwiedziła zielonogórską komendę
Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze ponownie otworzyła swoje drzwi dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku, oferując młodym kadetom z klasy policyjnej możliwość poznania tajników pracy policji. Wizyta ta była kolejną okazją do zacieśnienia współpracy między instytucjami, która trwa już od kilkunastu lat.
  1. Spotkanie z Zastępcą Komendanta oraz Naczelnikiem Wydziału Kryminalnego.
  2. Zwiedzanie jednostki, w tym stanowiska kierowania i "policyjnego aresztu".
  3. Prezentacja radiowozów, motocykli oraz umiejętności policyjnych psów.
  4. Możliwość zadawania pytań przez uczniów.

Współpraca Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze z Liceum Ogólnokształcącym w Czerwieńsku trwa od wielu lat. Dzięki niej uczniowie klas o profilu policyjno-prawnym mają szansę na głębsze zrozumienie pracy policji. Ostatnia wizyta uczniów, która miała miejsce 14 maja, była kolejną z cyklu spotkań, które pozwalają młodym ludziom zapoznać się z codziennymi obowiązkami funkcjonariuszy.

W trakcie spotkania, uczniowie mieli możliwość rozmowy z Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji, nadkomisarzem Krzysztofem Marciniakiem, oraz z Naczelnikiem Wydziału Kryminalnego, podkomisarzem Tomaszem Baranowskim. Podkomisarz Baranowski zdradził kilka tajników pracy w pionie kryminalnym, co wzbudziło szczególne zainteresowanie młodzieży.

Kadeci z klasy policyjnej uczestniczyli również w spotkaniu z Zastępcą Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, nadkomisarz Katarzyną Świerkowską-Teską, oraz młodszym aspirantem Anną Gawrysiak, które opowiedziały o specyfice pracy policjantów ruchu drogowego. Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań, co pozwoliło im na jeszcze lepsze zrozumienie różnorodności zadań policyjnych.

Po części teoretycznej, kadeci zwiedzili jednostkę, gdzie mogli zobaczyć stanowisko kierowania oraz dowiedzieć się, na czym polega służba dyżurnego. Młodzież odwiedziła także "policyjny areszt", czyli pomieszczenia przejściowe, gdzie wykonywane są czynności z osobami zatrzymanymi. Szczególną ciekawość wzbudził pokój do procesowych okazań podejrzanych wyposażony w półprzepuszczalne lustro.

Na zakończenie wizyty, na patio jednostki, uczniowie mieli okazję przyjrzeć się policyjnym radiowozom oraz motocyklom. Największe emocje wzbudził jednak pokaz umiejętności policyjnych psów, które pod okiem swoich przewodników zaprezentowały swoje zdolności w różnych sytuacjach.

Opiekunem klas policyjnych jest sierżant sztabowy Kamil Sałek z Wydziału Prewencji. To dzięki jego zaangażowaniu młodzież ma możliwość uczestnictwa w takich inspirujących wizytach, które mogą stać się początkiem kariery w służbach mundurowych.


Na podstawie: KMP w Zielonej Górze