Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

Zgodnie z Uchwałą  Nr  88/2019 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 lipca  2019r. w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku publicznego w dniu  13.09.2019 r zakończono nabór kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w  art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.2019.688 )

Lista kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w załączniku poniżej.