Na podstawie Uchwały nr 110.2019 Zarządu Powiatu Zielonogórskiego z dnia 17 września 2019 r.
w sprawie określenia składu osobowego Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, powołano komisję na 3-letnią kadencję w składzie osobowym:

- Pani Brygida Wróblewska, Prezes Kargowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

- Pani Romualda Jarecka – Cieślak, Przedstawicielka Sulechowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

- Pani Teresa Przykuta, Przedstawicielka Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Słonym,

- Pani Zofia Kuczak, Prezes Zarządu Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zielonej Górze,

- Pani Agata Ciemnoczołowska, pracownik ds. społecznych w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze,

- Pan Adam Szreder, Przedstawiciel Stowarzyszenia „Wspólna Letnica”,

- Pani Irena Podsiadły, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze,

- Pan Jacek Gębicki, Radny Powiatu Zielonogórskiego,

- Pani Justyna Zakrzewska – Woźniak, Przedstawicielka Stowarzyszenia Miłośników Czarnej,

- Pan Marian Cygan, Radny Powiatu Zielonogórskiego,

- Pan Paweł Plewko, Przedstawiciel Stowarzyszenia Miłośników Nietkowic,

- Pan Rafał Trafała, Przedstawiciel Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze,

- Pan Robert Milto, Prezes Lubuskiego Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego „Optimum”
w Nowogrodzie Bobrzańskim.