Prezydent Miasta Zielona Góra ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na terenie miasta Zielona Góra. Program będzie dotyczył wyłącznie likwidacji istniejącego źródła ciepła opalanego paliwami stałymi i wymiany go na źródło niskoemisyjne.

 

Wniosek o udzielenie dotacji wraz z załącznikami, według wzorów określonych w ogłoszeniu
o naborze wniosków, dostępne są:

-    w siedzibie Urzędu Miasta ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 41 w Biurze Ochrony Środowiska (parter);

-    w siedzibie Urzędu Miasta ul. Podgórna 22 w Biurze Obsługi Interesanta na stanowiskach nr 5 lub 6 (parter);

-    w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale: Co i jak załatwić w Urzędzie? – Ochrona środowiska.

 

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2020 r.:

osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w budynkach Urzędu Miasta:
 

- przy ul. Podgórnej 22 (parter), w Biurze Obsługi Interesanta, na stanowiskach nr 5 lub 6 Departamentu Rozwoju Miasta, tel. (+48) 68 45 64 828; (+48) 68 45 64 830;

- przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 41 (parter, pokój 107 i 108),

- za pośrednictwem poczty.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 41 w Biurze Ochrony Środowiska (pokój 107 i 108); lub pod nr. telefonów
68 4755684, 68 4544670.