Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

Wczoraj (środa 17.06.2020) na remontowanym moście w Cigacicach odbyła się wizytacja Pana Starosty Krzysztofa Romankiewicza wraz z Panią
Wojewódzką Konserwator Zabytków. Uczestniczył w tym spotkaniu również radny gminny Pan Zbigniew Trompa. Pan Starosta, Pani Konserwator,
Projektant Eryk Wroński zostali oprowadzeni po remontowanym obiekcie przez kierownika budowy Pana Tomasza Ulewicza.

Dodatkowo w tym samym dniu odbyła się Rada budowy, w której uczestniczyli: Pan Mirosław Andrasiak, inspektor nadzoru (oraz projektant w jednej osobie) Eryk Wroński, kierownik budowy Tomasz Ulewicz, dyrektor PZZD Agnieszka Stelmasik, Robert Kostek oraz Agnieszka Rozenfeld. Prace postępują. Firma prowadzi już prace związane z piaskowaniem konstrukcji stalowej mostu.

Prace przebiegają zgodnie z planem!