Prezydent Miasta Zielona Góra ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania. Program będzie dotyczył wyłącznie likwidacji istniejącego źródła ciepła opalanego paliwami stałymi i wymiany go na źródło niskoemisyjne.

 

 

Wniosek o udzielenie dotacji wraz z załącznikami, według wzorów określonych w ogłoszeniu o naborze wniosków, dostępne są:

-            w siedzibie Urzędu Miasta ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 41 w Biurze Ochrony Środowiska (parter);

-            w siedzibie Urzędu Miasta ul. Podgórna 22 w Biurze Obsługi Interesanta na stanowiskach nr 5 lub 6 (parter);

-          w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale: Co i jak załatwić w Urzędzie? – Ochrona środowiska:

 https://bip.zielonagora.pl/procedury/3/532/DOTACJE_DO_WYMIANY_OGRZEWANIA_2021_ROK/

 

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.:

  • osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w budynku Urzędu Miasta:

·         przy ul. Podgórnej 22 (parter), w Biurze Obsługi Interesanta, na stanowiskach nr 5 lub 6 Departamentu Rozwoju Miasta, tel. (+48) 68 45 64 828; (+48) 68 45 64 830;

  • za pośrednictwem poczty.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonów 68 4755684, 68 4544670.