Wczoraj (26.10) zielonogórscy policjanci brali udział w Okręgowych Ćwiczeniach Służby Więziennej na terenie Zakładu Karnego w Krzywańcu. W działaniach oprócz funkcjonariuszy Służby Więziennej i policjantów brali udział strażacy zawodowi i ochotnicy.

Zapobieganie i łagodzenie skutków zdarzeń kryzysowych to jedno z poważniejszych zadań zielonogórskich policjantów. W takich właśnie sytuacjach szczególnie ważne jest współdziałanie z innymi służbami i instytucjami. Dzięki organizowanym co pewien czas ćwiczeniom z różnymi scenariuszami, w czasie prawdziwego kryzysu to współdziałanie przebiega perfekcyjnie.

Na zaproszenie Dyrektora Zakładu Karnego w Krzywańcu zielonogórscy policjanci pod dowództwem komendanta miejskiego młodszego inspektora Tomasza Szudy brali czynny udział w przeprowadzonych wczoraj Okręgowych Ćwiczeniach Służby Więziennej. Komendantowi towarzyszyli również zastępca komendanta komisarz Krzysztof Marciniak i Naczelnik Sztabu Policji zielonogórskiej komendy aspirant sztabowy Sławomir Wasiel.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że w jednym z bloków zakładu karnego rozpoczyna się bunt osadzonych i dochodzi do pożaru. W wyniku pożaru natomiast awarii ulega brama wjazdowa do obiektu i dwóch osadzonych ucieka do okolicznego lasu. Funkcjonariusze Służby Więziennej wspólnie z zielonogórskimi policjantami formują grupy pościgowe, które mają poszukiwać zbiegów. Do tropienia uciekinierów skierowany został również policyjny przewodnik psa służbowego młodszy aspirant Zbigniew Dobija ze swoim podopiecznym Tili -  psem patrolowo-tropiącym. To właśnie Tili  odnalazł w lesie jednego ze zbiegów. Drugi poszukiwany był z wykorzystaniem drona będącego na wyposażeniu Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarogniewicach. Drugi uciekinier również został odnaleziony i zatrzymany przez funkcjonariuszy.

Założone cele ćwiczenia zostały osiągnięte, co potwierdza sprawny przebieg akcji, a także opinie obserwatorów i uczestników przedsięwzięcia po jego zakończeniu. Mamy nadzieję, że to „zdarzenie kryzysowe” w Zakładzie Karnym w Krzywańcu pozostanie jedynie ćwiczeniem w sprawnym współdziałaniu służb w naszym powiecie.

 • #1
 • #2
 • #3
 • #4
 • #5
 • #6
 • #7
 • #8
 • #9
 • #10
 • #11
 • #12