Uroczystości dla Matek Sybiraczek w Zielonej Górze
W najbliższą niedzielę, 26 maja, mieszkańcy będą mieli okazję oddać hołd Matkom Sybiraczkom podczas uroczystych obchodów. Wydarzenie rozpocznie się mszą świętą w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela, a następnie zgromadzeni przejdą pod pomnik Matki Sybiraczki, gdzie odbędzie się dalsza część ceremonii.
  1. Msza święta o godz. 12:00.
  2. Przejście pod pomnik Matki Sybiraczki.
  3. Wystąpienia okolicznościowe i złożenie kwiatów.
  4. Organizacja przez koło nr 8 Związku Sybiraków.

W ramach uroczystości, które przygotowało koło nr 8 Związku Sybiraków, przy współpracy z prezydentem Marcinem Pabierowskim, uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać wystąpień okolicznościowych, a także odtworzenia Marszu Sybiraków. Ceremonia zakończy się złożeniem wiązanek kwiatów pod pomnikiem.

Pomnik Matki Sybiraczki, który znajduje się na placu Kolejarza, został odsłonięty w 2010 roku. Jest to dzieło Roberta Tomaka, wykonane z brązu i ma wysokość 3 metrów. Rzeźba przedstawia matkę wracającą z dwojgiem dzieci z Syberii, chroniącą je przed surowymi warunkami klimatycznymi.

Ten pomnik jest nie tylko artystycznym dziełem, ale również głębokim symbolem narodowej pamięci. Przypomina o cierpieniach i ofiarach, jakie poniósł naród polski w walce o niepodległość. Jego powstanie było możliwe dzięki staraniom Stowarzyszenia na rzecz Pomocy Zesłańcom Sybiru, które zyskało wsparcie lokalnych władz.

Warto podkreślić, że takie uroczystości są istotnym elementem kultywowania pamięci historycznej i oddawania szacunku tym, którzy doświadczyli dramatycznych losów zesłań. To także ważna lekcja dla młodszych pokoleń, by pamiętać o historii i doceniać wolność, którą dzisiaj możemy się cieszyć.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w tych doniosłych obchodach, aby wspólnie uczcić pamięć Matek Sybiraczek i oddać im należny hołd.


Według informacji z: Zielona Góra Urząd Miasta