Policja kontroluje kierowców: Akcja na rzecz pieszych i rowerzystów w Zielonej Górze
Wzmożona aktywność zielonogórskiej drogówki skierowana na poprawę bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i użytkowników hulajnóg nie ustaje. Policjanci przypominają kierowcom o konieczności przestrzegania przepisów, aby uniknąć tragedii na drodze.

Akcja „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” w Zielonej Górze

Wczoraj, 26 czerwca, zielonogórscy policjanci znów skierowali swoją uwagę na pieszych, rowerzystów i użytkowników hulajnóg. Akcja „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” miała na celu zwrócenie uwagi kierowców na odpowiednie zachowanie wobec tych grup uczestników ruchu drogowego. Policjanci patrolowali ulice miasta, obserwując zachowanie kierowców przy przejściach dla pieszych i na skrzyżowaniach.

Podczas tych działań ujawniono aż 76 wykroczeń, z czego 19 dotyczyło samych pieszych. Jak wynika z analiz prowadzonych przez funkcjonariuszy, wielu kierowców nadal zapomina o obowiązku ustąpienia pierwszeństwa pieszym. W 2023 roku na drogach powiatu zielonogórskiego doszło do 18 wypadków z udziałem pieszych spowodowanych nieustąpieniem pierwszeństwa. W tych zdarzeniach jedna osoba zginęła, a 19 zostało rannych.

Przypomnienie o przepisach dla kierowców, rowerzystów i pieszych

Aby zwiększyć bezpieczeństwo na drogach, warto przypomnieć o podstawowych przepisach obowiązujących kierowców, rowerzystów i pieszych. Kierowcy muszą zatrzymać się przed przejściem dla pieszych i ustąpić pierwszeństwa zarówno pieszym, jak i rowerzystom. Zakazane jest wyprzedzanie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych lub na nim, a także omijanie pojazdów, które zatrzymały się, aby ustąpić pierwszeństwa.

Rowerzyści powinni poruszać się ścieżkami rowerowymi, a w przypadku ich braku – drogą dla rowerów i pieszych. Nie wolno im przejeżdżać przez przejścia dla pieszych, chyba że jest tam wyznaczony przejazd dla rowerów. Piesi z kolei mają obowiązek korzystać z chodników lub poboczy drogi po jej lewej stronie, a przed wejściem na jezdnię powinni upewnić się, czy mogą bezpiecznie przejść na drugą stronę.

Statystyki i apel o wzajemną uwagę

Statystyki pokazują, że od początku 2023 roku policjanci w powiecie zielonogórskim ujawnili 547 wykroczeń pieszych oraz 235 wykroczeń kierowców wobec pieszych. Piesi najczęściej przekraczają jezdnię w miejscach niedozwolonych lub nie stosują się do sygnalizacji świetlnej. Kierowcy natomiast często nie ustępują pierwszeństwa niechronionym uczestnikom ruchu i dopuszczają się wykroczeń wyprzedzania przed przejściami dla pieszych.

Warto pamiętać, że przekroczenie prędkości w rejonie przejść dla pieszych jest również poważnym problemem. W rejonie prawidłowo oznakowanych przejść kierowcy przekroczyli prędkość aż 3923 razy. Dlatego policjanci apelują: „PIESI, ROWERZYŚCI, KIERUJĄCY SAMOCHODAMI – ZWRACAJCIE NA SIEBIE WZAJEMNIE UWAGĘ!”

Znaczenie elementów odblaskowych

Na koniec warto podkreślić znaczenie elementów odblaskowych dla bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Badania pokazują, że element odblaskowy znacznie zwiększa widoczność uczestnika ruchu drogowego, dając kierowcom więcej czasu na zareagowanie. W zderzeniu z samochodem pieszy czy rowerzysta ma dużo mniejsze szanse na przeżycie, dlatego tak ważne jest, aby być widocznym na drodze.

Pamiętajmy, że wspólne dbanie o bezpieczeństwo na drogach jest kluczowe dla zapobiegania wypadkom i ochrony życia wszystkich uczestników ruchu.


Na podstawie: KMP w Zielonej Górze