Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

Zielonogórscy policjanci włączyli się w tegoroczne obchody Dnia Seniora w naszym mieście. 27 października br. w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze policjantka z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii uczestniczyła w obchodach Dnia Seniora, zorganizowanych pod hasłem "Wyjdź z domu!".

 

W tym dniu zielonogórscy seniorzy mogli zapoznać się z ofertą instytucji, stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz osób, które otrzymują już świadczenia rentowo-emerytalne - szczególnie możliwości leczenia, pobierania dodatkowych świadczeń oraz miłego, ciekawego i twórczego spędzania wolnego czasu. Wśród instytucji, które zaprezentowały swoją działalność były: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Fundacja Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji 50+, Uniwersytet III Wieku, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz gospodarz Dnia Seniora - Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Wśród zaproszonych instytucji była również Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze, której przedstawicielka poruszyła z obecnymi tematy dotyczące bezpieczeństwa seniorów. Podczas prezentacji  opisane zostały metody stosowane przez oszustów i złodziei, którzy manipulując osobami starszymi wyłudzają od nich znaczne sumy pieniędzy. Policjantka apelowała o ostrożność w kontaktach z nieznajomymi oraz powściągliwość w podpisywaniu jakichkolwiek dokumentów czy umów przedkładanych seniorom przez osoby obce, podające się za przedstawicieli różnych instytucji  lub oferujące kupno „atrakcyjnych” przedmiotów.

 

Mając na uwadze bezpieczeństwo osób starszych w okresie Wszystkich Świętych, omówiony został również temat kradzieży na cmentarzach, kradzieży kieszonkowych i włamań do mieszkań. Seniorom przypomniano, iż pozostawione torebki i saszetki bez nadzoru podczas porządkowania grobów to łatwy cel dla złodziei, a większy ścisk w autobusach MZK i brak nadzoru nad wartościowymi rzeczami może skutkować utratą portfela, dokumentów lub kluczy do mieszkania. Wyjeżdżając do znajomych, odwiedzając rodzinne groby należy pamiętać  o odpowiednim zabezpieczeniu mieszkań lub domów.

 

Udział przedstawiciela KMP w Zielonej Górze w obchodach Dnia Seniora był kolejnym spotkaniem w ramach działań profilaktycznych pn. „Uważaj  - Oszust !” zapoczątkowanych w sierpniu br. W ramach wspólnych działań z ZUS i Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii KMP w Zielonej Górze uzgodniono, iż wraz z dokumentacją przesyłaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Zielona Góra do seniorów, przekazywane będą również ulotki „Uważaj – Oszust !”. Na ten cel przeznaczono ok. 7000 ulotek, których druk sfinansowano ze środków Urzędu Miasta Zielona Góra. Plakaty i ulotki tematyczne pozostawiono również w sali obsługi interesantów, tak aby osoby oczekujące na poradę mogły zapoznać się z materiałami. 

        

Oprac. na podst. inf.

Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej,

Nieletnich i Patologii