O oszustwach metodą „na wnuczka” czy „policjanta” zostało już powiedziane i napisane bardzo wiele. I chociaż policjanci w całym kraju prowadzą kampanie edukacyjne i informacyjne o tym jak ustrzec się oszustów działających tą metodą, w dalszym ciągu są osoby, które ulegają manipulacji przestępców i oddają im swoje pieniądze. Przestępcy znowu uderzyli w osoby starsze i posługując się manipulacją doprowadzili do tego, że oddały swoje oszczędności. Pamiętajmy, że policjanci nie żądają od nas wpłaty pieniędzy, nie informują przez telefon o prowadzonych przez siebie działaniach, ani też nie angażują osób postronnych w policyjne akcje.

                W ostatnim czasie w Zielonej Górze policjanci odnotowali kolejne próby oszukania osób starszych metodą „na policjanta”. Niestety jedna z tych prób się powiodła. Mieszkańcy jednego z zielonogórskich osiedli uwierzyli w historię opowiedzianą im telefonicznie przez mężczyznę podającego się za policjanta i wpłacili na wskazane przez niego konto prawie 100 tys. zł. Tę historię jako ostrzeżenie przed bezwzględnością i podstępnym działaniem oszustów dedykujemy osobom starszym, a także ich rodzinom.

                W ciągu minionych kilku miesięcy zielonogórscy policjanci odnotowali wielokrotne próby wyłudzeń pieniędzy metodą „na policjanta”. Na szczęście okazało się, że świadomość społeczna jest już na tyle duża, że nie doszło do przekazania pieniędzy oszustom i skończyło się wyłącznie na próbach. Niestety sytuacja zmieniła się 29 maja. Wtedy to do starszej zielonogórzanki zadzwonili oszuści i podstępem wyłudzili znaczną sumę pieniędzy. Przestępcy podający się za policjantów zażądali, żeby seniorka wpłaciła oszczędności na podane przez nich konto. Kobieta wspólnie z mężem podjęła decyzję o wpłacie pieniędzy wierząc, że ma do czynienia z policjantami. Niestety gdy zorientowała się, że zostali oszukani na odzyskanie pieniędzy było już za późno.

Pamiętajmy, że oszuści manipulujący seniorami często wykorzystują ich wrażliwość, wzbudzają poczucie zagrożenia i strach, a także wykorzystują niewiedzę dotyczącą chociażby działań Policji. Niestety osoby starsze są podatne na manipulacje i łatwo wierzą w najróżniejsze historie. Pamiętajmy o tym i rozmawiajmy z seniorami w naszej rodzinie, przypominajmy o ostrożności w kontaktach z osobami obcymi i o nie przekazywaniu pieniędzy osobom obcym. Pamiętajmy także aby chronić nasze dane , a w szczególności dane dostępu do kont internetowych.  

 Jeżeli odebrali Państwo podejrzany telefon z prośbą o pożyczkę czy wpłatę na konto, prosimy pamiętać o środkach ostrożności:

  1. Nie działać w pośpiechu i  nie podejmować od razu pieniędzy z banku - odłożyć termin wpłaty czy udzielenia pożyczki (najlepiej o kilka dni).
  2. Potwierdzić informację u innych członków rodziny. Poradzić się znajomych,  rodziny czy policjanta – nr 112.
  3. Jeśli ktoś podaje się za funkcjonariusza Policji należy się rozłączyć i dopiero po przerwaniu połączenia zadzwonić pod bezpłatny numer 112 i poinformować o zaistniałej sytuacji.
  4. Nie przekazywać pieniędzy obcym osobom, ani nie przelewać pieniędzy na wskazane konto bankowe, szczególnie gdy ktoś żąda natychmiastowej wpłaty dużych sum pieniędzy
  5. O każdym podejrzanym telefonie pilnie poinformować POLICJĘ – nr alarmowy 112