Europejskie Dni Pracodawców to inicjatywa Sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia (EPSZ) na rzecz wspierania współpracy pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia i pracodawcami we wszystkich krajach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach tegorocznej edycji Europejskich Dni Pracodawców Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze organizuje Dzień Otwarty dla Pracodawców.

 

 

Podczas spotkania odbędą się konsultacje z pracownikami urzędu, m.in. doradcami zawodowymi, specjalistami ds. rozwoju zawodowego, którzy udzielą kompleksowych informacji nt. usług i instrumentów rynku pracy, zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP, Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz pozostałych form pomocy przewidzianych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Swój udział zapowiedzieli przedstawiciele ZUS, PIP, US, Straży Granicznej oraz konsultanci Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Prowadzisz firmę? Chcesz zatrudnić nowych pracowników? Przyjdź i dowiedz się jak skorzystać ze wsparcia Urzędu Pracy. W czasie indywidualnych konsultacji możesz dowiedzieć się m.in.:

Ø  jak uzyskać dofinansowanie na zatrudnienie pracownika,

Ø  jakie są możliwości finansowania działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS),

Ø  jak zatrudnić cudzoziemca spoza UE i obszaru EOG (procedura oświadczenia
i zezwolenia na pracę sezonową),

Ø  możliwości pozyskiwania środków na rozwój przedsiębiorstw, a także podwyższanie kwalifikacji pracowników z funduszy europejskich.

 

 

Wszystkich zainteresowanych

zapraszamy

w dniu 15 października 2019 r. w godz. 10:00 - 14:00

do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, ul. Batorego 126a,

Sala poradnictwa zawodowego – II piętro