3 października w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbyło się zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II, seminarium na temat „Dostępności w projektach finansowanych z funduszy UE”.

Dyrektor PCPR im. Jana Pawła II Pani Anna Gołębska uroczyście otworzyła konferencję. Głos zabrali Wicestarosta Zielonogórski Tadeusz Pająk, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Instytucji Zarządzającej Pani Joanna Ejsmont oraz koordynator projektów Pani Anna Stęcel, która zaprezentowała projekty realizowane aktualnie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II.

Spółdzielnia Socjalna FADO z Łodzi zaprezentowała idee dostępności, co otworzyło drogę do panelu dyskusyjnego, gdzie uczestnicy wymienili się poglądami i informacjami związanymi z tematyką seminarium

Wydarzenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020.