Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zielona Góra

Zielonogórscy policjanci przez cały rok szkolny spotykają się z młodzieżą ze szkół średnich rozmawiając o najważniejszych zagrożeniach – uzależnieniach, przemocy, handlu ludźmi. Spotkania odbywają się zarówno w placówkach szkolnych jak i w KMP Zielona Góra.

 

We wrześniu rozpoczęliśmy cykl spotkań o charakterze edukacyjnym dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Podczas prowadzonych spotkań z młodzieżą szczególną uwagę zwracamy na problematykę uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

 

Najważniejszymi celami prowadzonych zajęć dydaktycznych jest: przedstawienie zagrożeń  związanych z kontaktem ze środkami psychoaktywnymi, (nikotyna, alkohol, narkotyki ze szczególnym zwróceniem uwagi na problem Nowych Substancji Psychoaktywnych - dopalaczy)  w aspekcie ich wpływu na funkcjonowanie w sferze psychofizycznej, a także w aspekcie przepisów prawnych.  Istotnym celem jest również rozbudzanie wzrostu świadomości młodzieży w zakresie problematyki uzależnień i ich konsekwencji społecznych oraz propagowanie oddziaływań profilaktycznych kształtujących umiejętności przewidywania zachowań własnych i i nnych osób.

 

         Komendę Miejską Policji w realizacji programu wspierają Urząd Miasta w Zielonej Górze oraz Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom przekazało materiały dydaktyczne dotyczące problematyki uzależnień od środków psychoaktywnych, w tym materiały zwracające szczególnie uwagę na problem sięgania po Nowe Substancje Psychoaktywne.

 

         We wrześniu i w październiku 2019r. podinsp. Wioletta Sokołowska – Domagała z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii przeprowadziła wykłady, które odbyły się zarówno na terenie szkół  jak i na terenie Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. W spotkaniach uczestniczyli uczniowie: Zespołu Szkół Zawodowych PBO w Zielonej Górze przy ul. Botanicznej 77, Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Gorze przy ul. Botanicznej 58 oraz uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej 65a.

 

         W dniu 4 pażdziernika 2019r. spotkania z młodzieżą odbyły się na terenie Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze podinsp. Wioletta SokołowskaDomagała omówiła aspekty odpowiedzialności prawnej osób nieletnich oraz zagadnienia z zakresu uzależnienia od narkotyków ze szczególnym zwróceniem uwagi na problem dopalaczy, w tym niebezpieczeństwa zdrowotne, psychiczne i społeczne związane z zażywaniem dopalaczy.

        

Młodzież uczestnicząca w spotkaniach edukacyjnych miała również możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, ponieważ podkom. Jacek MagierskiKobryń Naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową przedstawił bardzo interesujący wykład na temat: Problematyki Przestępczości Narkotykowej oraz Aspektów Prawnych Narkomanii.

 

 

 

opracowała. podinsp. Wioletta Sokołowska - Domagała